Mobil version Nyhetsbyåns populäraste:
 

Livsviktigt nyheter

Spara  nyheter i bookmärken
RSS feed här

Statsråd besökte Nationellt cybersäkerhetscenter

Statsråd besökte Nationellt cybersäkerhetscenter är publicerad av MSB
Nationellt cybersäkerhet gästades i veckan av statsråden Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, Pål Jonson, försvarsminister, Gunnar Strömmer, justitieminister, och Erik Slottner, civilminister. De togs emot av generaldirektörerna för de myndigheter som ingår i centret.

Bli först med att kommentera!

MSB | 2023-02-03 | 18:01:09
Läs mer »        Kommentera »   
 

Tema för Krisberedskapsveckan: Öva!

Tema för Krisberedskapsveckan: Öva! är publicerad av MSB
Krisberedskapsveckan genomförs i höst för sjunde gången. MSB kommer i år att erbjuda enkla beredskapsövningar som passar att göra exempelvis hemma med familjen, med grannar och på arbetsplatser.

Bli först med att kommentera!

MSB | 2023-02-03 | 18:01:09
Läs mer »        Kommentera »   
 

5G-nät viktigt för Sveriges totalförsvar

5G-nät viktigt för Sveriges totalförsvar är publicerad av MSB
MSB och Trafikverket lyfter fram näringslivets viktiga roll för Sveriges totalförsvar i en ny rapport till regeringen. I arbetet med att uppgradera Sveriges public safety-nätverk till ett 5G-nät krävs en hybridlösning med statlig kontroll i alla av säkerhetsskäl väsentliga delar av systemet. Den statliga infrastrukturen kompletteras med kommersiella lösningar för att förstärka nätets robusthet och tillgänglighet.

Bli först med att kommentera!

MSB | 2023-02-02 | 18:01:03
Läs mer »        Kommentera »   
 

Nu lanseras Lilla Krisinfo - en webbplats för barn om kriser

Nu lanseras Lilla Krisinfo - en webbplats för barn om kriser är publicerad av MSB
Lilla Krisinfo ska hjälpa barn att bli bättre förberedda på kriser och allvarliga händelser. Bakom Lilla Krisinfo står Krisinformation.se, Sveriges myndighetsgemensamma kanal för krisinformation till allmänheten.

Bli först med att kommentera!

MSB | 2023-02-02 | 18:01:03
Läs mer »        Kommentera »   
 

Satsning inom området samverkan och ledning

Satsning inom området samverkan och ledning är publicerad av MSB
I september 2021 startade MSB en satsning med fokus på att stärka det samlade stödet inom samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Satsningen har hittills lett till ett gediget material kring stabsarbete, stödinsatser till flertalet aktörer och uppstarten av ett aktörsgemensamt projekt för att vidareutveckla gemensamma grunder.

Bli först med att kommentera!

MSB | 2023-01-30 | 18:01:01
Läs mer »        Kommentera »   
 

Översvämningarna i Jönköpings län ska utredas

Översvämningarna i Jönköpings län ska utredas är publicerad av MSB
MSB har beslutat att översvämningarna som drabbat stora delar av Jönköpings län i januari ska utredas. Länsstyrelsen i Jönköpings län har fått uppdraget att utreda konsekvenserna av översvämningarna och ska återrapportera till MSB inom sex månader.

Bli först med att kommentera!

MSB | 2023-01-27 | 18:01:00
Läs mer »        Kommentera »   
 

Möte inom krisberedskap den 17-18 januari inledde det svenska ordförandeskapet i Europeiska rådet

Möte inom krisberedskap den 17-18 januari inledde det svenska  ordförandeskapet i Europeiska rådet är publicerad av MSB
Under två dagar samlades experter inom krisberedskap, civilskydd och kriskommunikation från alla medlemsländer i EU, och nästan alla deltagande länder i civilskyddmekanismen, för att gemensamt diskutera hur samhällets motståndskraft kan stärkas inom EU. MSB delade erfarenheter om krisberedskapsveckan och privat-offentlig samverkan inom området.

Bli först med att kommentera!

MSB | 2023-01-20 | 18:01:03
Läs mer »        Kommentera »   
 

Stöd till Ukraina skickas från EU:s sjukvårdslager

Stöd till Ukraina skickas från EU:s sjukvårdslager är publicerad av MSB
Ukraina har efterfrågat stöd med sjukvårdsutrustning via EU:s civilskyddsmekanism. EU kommer att skicka 513 300 andningsmasker från det sjukvårdslager i Sverige som MSB ansvarar för åt EU.

Bli först med att kommentera!

MSB | 2023-01-19 | 18:01:01
Läs mer »        Kommentera »   
 

15 kommuner fick statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor 2022

15 kommuner fick statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor 2022 är publicerad av MSB
Kommuner kan ansöka om statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor i områden med befintlig bebyggelse. Totalt 15 kommuner tilldelades bidrag under 2022.

Bli först med att kommentera!

MSB | 2023-01-17 | 18:01:11
Läs mer »        Kommentera »   
 

MSB får uppdrag om aktivering av civilplikt

MSB får uppdrag om aktivering av civilplikt är publicerad av MSB
Den 12 januari fick MSB i uppdrag av regeringen att förbereda för att civilplikten ska kunna återaktiveras. I uppdraget ingår att påbörja arbetet med nya föreskrifter samt att analysera förutsättningarna och planera för en återaktivering. Uppdraget ska redovisas den 1 mars 2023.

Bli först med att kommentera!

MSB | 2023-01-13 | 18:00:58
Läs mer »        Kommentera »   
 

Anförande från Rikskonferensen

Anförande från Rikskonferensen är publicerad av MSB
MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka betonade vikten av att alla i samhället hjälps åt att stärka beredskapen och med det vi kan här och nu under sitt anförande på Folk och försvars rikskonferens i Sälen.

Bli först med att kommentera!

MSB | 2023-01-11 | 18:01:12
Läs mer »        Kommentera »   
 

Handbok för stöd till kommunal tillsyn enligt LSO

Handbok för stöd till kommunal tillsyn enligt LSO är publicerad av MSB
Handboken Kommunal tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska stödja dig som planerar eller utför kommunal tillsyn enligt LSO att arbeta i linje med lagstiftningen, inte minst MSBFS 2021:8 som trädde i kraft halvårsskiftet 2022.

Bli först med att kommentera!

MSB | 2023-01-10 | 18:01:27
Läs mer »        Kommentera »   
 

Granskning klar av statens insatser för klimatanpassning

Granskning klar av statens insatser för klimatanpassning är publicerad av MSB
Riksrevisionen har granskat om statens insatser för klimatanpassning av den byggda miljön är effektiva. MSB är en av de granskade myndigheterna och stödjer kommuner med beslutsunderlag och statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor. Resultatet visar att en stor del av insatserna är effektiva. Samtidigt finns vissa förslag på förbättringar.

Bli först med att kommentera!

MSB | 2022-12-20 | 18:01:26
Läs mer »        Kommentera »   
 

Namnanrop i Rakel - tabell finns på webben

Namnanrop i Rakel - tabell finns på webben är publicerad av MSB
Nu finns tabellen över namnanrop i Rakel på MSB:s webbplats. Tabellen låg tidigare sist i bilagan till Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel.

Bli först med att kommentera!

MSB | 2022-12-19 | 18:01:16
Läs mer »        Kommentera »   
 

Användning av Rakelterminaler

Användning av Rakelterminaler är publicerad av MSB
Vi vill påminna om att det inte är tillåtet att använda Rakelterminaler utan abonnemang kopplade till dessa. Ett felaktigt nyttjande av Rakelterminaler kan leda till att obehöriga får tillgång till systemet och det strider mot lagen om elektronisk kommunikation.

Bli först med att kommentera!

MSB | 2022-12-19 | 18:01:16
Läs mer »        Kommentera »   
 

Cementverksamhet på Gotland viktig för totalförsvaret

Cementverksamhet på Gotland viktig för totalförsvaret är publicerad av MSB
Den 13 december beslutade MSB att bergtäkterna Filehajdar och Västra Brottet, transportvägen mellan bergtäkterna samt Cementas anläggning i Slite på Gotland utgör ett mark- och vattenområde som har betydelse för totalförsvarets civila del. Området ska därför så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen.

Bli först med att kommentera!

MSB | 2022-12-15 | 18:01:07
Läs mer »        Kommentera »   
 

Forskningsutlysning: Framtida hot och risker

Forskningsutlysning: Framtida hot och risker är publicerad av MSB
Den 22 februari 2023 kommer MSB att öppna en utlysning av forskningsmedel med titeln ”Framtida hot och risker”. Inriktningen är forskning som utvecklar metoder för att upptäcka och bedöma möjliga kommande samhällshot.

Bli först med att kommentera!

MSB | 2022-12-14 | 18:01:06
Läs mer »        Kommentera »   
 

Framtidens skadeplats 2023

Framtidens skadeplats 2023 är publicerad av MSB
Framtidens skadeplats samlar forskare inom räddning- och respons, blåljuspraktiker, myndigheter, företag och andra samhällsaktörer inom ämnesområdet. Konferensen har anordnats sedan 2017 av det MSB-finansierade forskningscentrumet CARER - Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem vid Linköpings universitet. Nästa konferens anordnas 20 april 2023.

Bli först med att kommentera!

MSB | 2022-12-13 | 18:07:30
Läs mer »        Kommentera »   
 

Årsuppföljningen LSO för år 2022 är utskickad

Årsuppföljningen LSO för år 2022 är utskickad är publicerad av MSB
Den 1 december 2022 skickade MSB ut årsuppföljningen LSO 2022 till alla kommunala räddningstjänstorganisationer. Enkäten med frågorna till årsuppföljningen är nu öppen att fylla i fram till 1 mars 2023.

Bli först med att kommentera!

MSB | 2022-12-13 | 18:07:30
Läs mer »        Kommentera »   
 

MSB bidrar till strategi inom psykisk hälsa och suicidprevention

MSB bidrar till strategi inom psykisk hälsa och suicidprevention är publicerad av MSB
MSB har lämnat in analyser till kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Nuläget och de långsiktiga behoven presenteras tillsammans med förslag på åtgärder. MSB har fokus på de kommunala räddningstjänstorganisationernas behov inom området.

Bli först med att kommentera!

MSB | 2022-12-13 | 18:07:30
Läs mer »        Kommentera »   
 

    Senaste kändisnytt
Kroppskamera har tagit steget in i fotbollen
Läs mer »
10 gamla låtar som fått nytt liv
Läs mer »
Instagram gör det möjligt att låsa inlägg bakom betalvägg
Läs mer »
Ett Star Wars-fan har klippt ner Obi-Wan Kenobi från serie till film
Läs mer »
 
    Händelser
04 februari 00:55, Detonation, Helsingborg
Läs mer »
04 februari 05:11, Brand, Älmhult
Läs mer »
04 februari 00:06, Brand, Malmö
Läs mer »
04 februari 06:47, Trafikolycka, Örkelljunga
Läs mer »
    Motor
Eldrivet från Lidingö - i mångmiljonklassen
Läs mer »
Sport och komfort med rallyattribut
Läs mer »
Nya versionen av VW Tiguan har plats för alla
Läs mer »
Nissan Qashqai fixar eldriften med bensin
Läs mer »
 
    Bostad
Inredningsredaktören: Så inreder du med trendfärgen gul
Läs mer »
Inred med trendigt böljande inredningsdetaljer - 8 tips 
Läs mer »
Fantastiskt ljusinsläpp och möbler med historia - kika in
Läs mer »
Chefredaktören: ? 5 favoriter i februari?
Läs mer »
    Livsviktigt!
Statsråd besökte Nationellt cybersäkerhetscenter
Läs mer »
Tema för Krisberedskapsveckan: Öva!
Läs mer »
5G-nät viktigt för Sveriges totalförsvar
Läs mer »
Nu lanseras Lilla Krisinfo - en webbplats för barn om kriser
Läs mer »
    Nöjen
Ingen Eurovision för Sex Pistols-ikonen
Läs mer »
Hon är ute på en av vårens längsta turnéer
Läs mer »
Dj Trexx tillbaka i Melodifestivalen
Läs mer »
”Mon dieu, stäng av mikrofonen!”
Läs mer »
 
    Mat & Dryck
Smördegsinbakad fläskfilé med champinjoner - lyxig helgmat
Läs mer »
Inälvorna dansar nästan inte mer
Läs mer »
Hit med fattigmaten!
Läs mer »
Blötlagda tankar innan jag somnar
Läs mer »
    Livstil
Anna förstod inte varningsklockorna - till sist blev hon nästan döv
Läs mer »
Förkylningstider: Här är huskurerna som räddar dig i vinter
Läs mer »
Ge dig själv en bra start på dagen - och få starkare immunförsvar på köpet
Läs mer »
Christina Schollin lindrar sin artros med en app: "Blev mycket bättre på bara fyra månader"
Läs mer »
Hitta nyhet om:

Senaste sportnytt

Viktig seger för HV: "Maler ner dem"
Läs mer »
Man släppt efter skjutning i Linköping
Läs mer »
Suveränt Eslövs PK körde över Lekstorp - i morgon väntar seriefinal
Läs mer »
Tre döda i österrikiska laviner
Läs mer »

Senaste kommentarer

Eva
>>> Sverige har bekræftet sin forfærdeli
Läs mer »
Anonym
SANNINGEN SVIDER!
Läs mer »
Anonym
Lägg ner NOBELFESTEN NU!
Läs mer »
Bizarro
Kolla filmen Kattis!
Läs mer »
Kattis
Nu kommer det analfabeter och skall rädd
Läs mer »


  Debatt
Inga bevis att Ryssland sprängde Nord Stream 1 och 2
Läs mer »
Tyska miljödepertementet vill förbjuda biobränslen
Läs mer »
Muslimska organisationer i möte med statsministern
Läs mer »
Islamisten Mikail Yüksel vill diskutera Nato Erdogan
Läs mer »
283 år idag
Läs mer »
S/S Stockholm ? världens äldsta kryssningsfartyg på väg till skroten
Läs mer »
Malmö NO-GO Zone - You are not safe in Malmö City
Malmö news in English about the murders and bombings that police and politicians can never stop!
Read more >

sprids i hela europa
Nyhetsbyran.se
i ny regi juni '19

Söker samarbets partners.

Maila till oss
gw |at| nyhetsbyran.se
  Ekonomi
Tidestad, Zlatan och Lindvall - här är veckans mest lästa artiklar
Läs mer »
Husqvarnas tidigare vd har avlidit
Läs mer »
Pandemin ger hopp i oviss båtbransch
Läs mer »
Kommuner rustar för obetalda räkningar
Läs mer »
Chocken hos Humana: ”En riktig käftsmäll”
Läs mer »
Skönhetsindustrin pressas i krisen
Läs mer »
  IT & Teknik
Tips: Håll koll på barnens surfande - även i mobilen
Läs mer »
Här kan du uppleva Ukraina i video, foto och 3d
Läs mer »
Apple TV Plus får Tetris-film
Läs mer »
Uppgifter: EA lägger ner kombinerat Titanfall och Apex Legends-spel
Läs mer »


Profilkläder - Profilreklam
Riksleveranser av profilreklam och presentreklamPutins krig i Europa
Putins erövring av europaRekonsprodukter
Rekondshoppen.se
RekondShoppen

 
Viss ökning av corona i turistyrken i Kalmar   Häcken-tränaren riktar skarp domarkritik: "Al   SD Jimmie vägrar Acceptera BLM möten i Sverig   De slåss om den förre kaptenen   JUST NU: KFF-talang kvitterar på volley mot M   Så pyntar vi granen i år - 12 julgranar att i   Topp 50 - de är Sveriges bäst klädda män 2020   Abramovitjs barn blev miljardärer veckor inna   Se Jennifer Falks otroliga dubbelräddning   Dölja att man är onykter   Industrin sågar regeringens elstödsbesked: ”I   Minskad risk för svensk elbrist   Inga rankningspoäng - då kan Osaka skippa Wim   Elpriserna åt olika håll i april   Äldre kvinna förd till sjukhus i misstänkt rå   Nära det där slutet...   Ditt elprisstöd kan komma som kontanter   Nya fredssamtal mellan Colombia och ELN   "Sveriges längsta kurva" blir kortare -   Stickskadad man i Kristianstad - en gripen   MP Klara inte av sänka priset på SL korter f   Öppna hälsocentral eller rehabcenter   Sent om sider föreslås trygghetskameror i Lun   Krav på PCR-test   Självmål avgjorde för FC Rosengård   Nasdaq stramar åt noteringsregler   Integritet i fokus när Telegram uppdateras   90 000 kronor för tomt i Hörby kommun   Mayweather betalar Floyds begravning   Kina slutar rapportera dagliga covidfall   Ericsson hyllar svenske racingtalangen: ”Komp     Världsmästaren drunknade under fisketur   Julpynta stilrent och stämningsfullt - 7 enkl   Här är svenskar välkomna - eller inte   Bibelstudier på internet eller kyrkan   Eftersökning i Falköping efter tonåring   Sjunde AP-fonden avyttrar all fossil verksamh   Vad gör man åt extrem vrede och ondska   Fem år med Ica:s innovationshub - här är lärd   Besara målskytt och vinnare: "Men jag är fort   Konkurrenterna som avgör Zlatan-ärendet - Baj   Jack Ma kontrollerar inte längre Ant Group   Bombdåd mot restaurang i Gävle   Sålde slut rekordfort - ger extra konsert   Haglund bekräftar - Bergström lär flytta till   Straffen för knivbrott skärps   Hallam: Så gick det till när jag blev förbund   Föreningsjuridik   Nya Pixel 7-mobilerna slopar stödet för 32 bi   155 kvadratmeter stort hus i Vollsjö sålt til   Skräll direkt i Sveriges EM-grupp   Experter: Då kan recessionen vara här   97 kvadratmeter stort hus i Jönköping sålt fö   Opioider och irritation/lättirriterad, vanlig   Var är muslimer lyckliga   Ungdomsledare i Uppsala dömd för våldtäkt mot   SAP släpper lowcode-plattform för affärsanvän   Christian McCaffrey hyllas för sin bedrift i   Ben Affleck gör en av sina bästa roller  
Nyhetsbyran.se powered by Smart Servers Toronto CA. - Online Education RSS Projekt | Disclaimer - Klagomål - Info