Mobil version Nyhetsbyåns populäraste:
 

Livsviktigt nyheter

Spara  nyheter i bookmärken
RSS feed här

Idag öppnar ansökningsperioden för att söka statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor

Idag öppnar ansökningsperioden för att söka statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor är publicerad av MSB
Kommuner med befintlig bebyggelse som riskerar att skadas på grund av översvämning, erosion eller ras och skred kan söka statsbidrag för klimatanpassning och andra förebyggande åtgärder och få 60 procent av åtgärdskostnaderna i bidrag hos MSB.

Bli först med att kommentera!

MSB | 2023-12-04 | 18:01:30
Läs mer »        Kommentera »   
 

Ny vägledning för samhällsviktig verksamhet

Ny vägledning för samhällsviktig verksamhet är publicerad av MSB
MSB har skapat en vägledning för att identifiera och säkerställa samhällsviktig verksamhet nödvändig för Sveriges totalförsvar. Fokus ligger på att stödja offentliga aktörer i att prioritera och bevara grundläggande förmåga i händelse av vardag, kris och krig.

Bli först med att kommentera!

MSB | 2023-12-01 | 18:01:31
Läs mer »        Kommentera »   
 

Årsuppföljningen LSO för år 2023 är utskickad

Årsuppföljningen LSO för år 2023 är utskickad är publicerad av MSB
Den 1 december 2023 skickade MSB ut Årsuppföljningen LSO 2023 till alla kommunala räddningstjänstorganisationer. Enkäten med frågorna till årsuppföljningen är nu öppen att fylla i fram till 1 mars 2024.

Bli först med att kommentera!

MSB | 2023-12-01 | 18:01:31
Läs mer »        Kommentera »   
 

Allt fler har brandskydd i hemmet

Allt fler har brandskydd i hemmet är publicerad av MSB
MSB mäter uppgifter om brand och brandskydd i våra bostäder ungefär vart fjärde år. Resultatet visar att mycket har blivit bättre över tid. Samtidigt finns hushåll med sämre brandskydd och med högre sannolikhet för bostadsbrand. Undersökningen ger viktig kunskap för att identifiera målgrupper och följa upp resultatet av samhällets brandförebyggande arbete.

Bli först med att kommentera!

MSB | 2023-12-01 | 18:01:31
Läs mer »        Kommentera »   
 

Föreskrifter om samhällsviktiga verksamheter som omfattas av lagen om granskning av utländska direktinvesteringar public

Föreskrifter om samhällsviktiga verksamheter som omfattas av lagen om granskning av utländska direktinvesteringar public är publicerad av MSB
Den 29 november 2023 beslutade MSB:s generaldirektör om föreskrifter om vilka samhällsviktiga verksamheter som omfattas av lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar. Föreskrifterna trycks fredag, 1 december, och kan först därefter publiceras på MSB:s webbplats.

Bli först med att kommentera!

MSB | 2023-11-30 | 18:01:45
Läs mer »        Kommentera »   
 

Fullsatt på årets mässa för användare av samhällsviktiga kommunikationstjänster

Fullsatt på årets mässa för användare av samhällsviktiga kommunikationstjänster är publicerad av MSB
MSB arrangerar årligen en mässa för behöriga användare av samhällsviktiga kommunikationstjänster. Den 14 november var ett tusental behöriga besökare från hela ? public safety? - Sverige på plats i Kista med syfte att stärka Sveriges totalförsvarsförmåga.

Bli först med att kommentera!

MSB | 2023-11-28 | 18:01:46
Läs mer »        Kommentera »   
 

Räddningstjänsten behöver rekrytera från hela befolkningen

Räddningstjänsten behöver rekrytera från hela befolkningen är publicerad av MSB
Ökad jämställdhet och mångfald är central för personalförsörjningen i räddningstjänsten. Som en del i MSB:s stöd till den kommunala räddningstjänsten finns nu en webbkurs i Likabehandling och vägledningen En räddningstjänst för alla - Jämställdhet och mångfald för räddningstjänsten.

Bli först med att kommentera!

MSB | 2023-11-28 | 18:01:46
Läs mer »        Kommentera »   
 

Bred uppslutning när MSB bjöd in till Mötesplats: Övning för färdighet

Bred uppslutning när MSB bjöd in till Mötesplats: Övning för färdighet är publicerad av MSB
Hur övar man totalförsvar? Går det att öva enkelt i sin egen organisation? Och hur kommer ett Natomedlemskap att påverka övningsverksamheten? Det var några frågor som diskuterades under Mötesplats: Övning för färdighet.

Bli först med att kommentera!

MSB | 2023-11-28 | 18:01:46
Läs mer »        Kommentera »   
 

MSB välkomnar regeringsuppdrag om att stärka den svenska försörjningsberedskapen

MSB välkomnar regeringsuppdrag om att stärka den svenska försörjningsberedskapen är publicerad av MSB
Regering har gett MSB och Tillväxtverket i uppdrag att gemensamt föreslå en sammanhållen funktion för information till företag som kan stödja produktionsomställningen inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap.

Bli först med att kommentera!

MSB | 2023-11-24 | 18:01:32
Läs mer »        Kommentera »   
 

Det civila försvaret stärks när förmågan att rapportera under höjd beredskap prövas

Det civila försvaret stärks när förmågan att rapportera under höjd beredskap prövas är publicerad av MSB
Under 2023 deltar MSB tillsammans med majoriteten av aktörerna i den svenska beredskapsstrukturen i aktiviteter kopplat till regeringsuppdraget pröva förmågan avseende rapportering under höjd beredskap. MSB både arrangerar och deltar i aktiviteterna.

Bli först med att kommentera!

MSB | 2023-11-23 | 18:01:46
Läs mer »        Kommentera »   
 

Fullspäckade CBRNE-dagar med fokus på totalförsvar

Fullspäckade CBRNE-dagar med fokus på totalförsvar är publicerad av MSB
Varje år anordnas konferensen CBRNE-dagarna av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Totalförsvarets skyddscentrum och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Den årliga konferensen är ett tillfälle för nationella aktörer inom området att träffas och diskutera aktuell och relevant utveckling inom CBRNE. I år låg fokus på totalförsvaret och svensk förmåga att hantera CBRNE-händelser.

Bli först med att kommentera!

MSB | 2023-11-23 | 18:01:46
Läs mer »        Kommentera »   
 

Sverige förbereder sig för ett medlemskap i Nato

Sverige förbereder sig för ett medlemskap i Nato är publicerad av MSB
Representanter för Sveriges civila beredskapsstruktur samlades i mitten av november för gränsöverskridande dialoger med utgångspunkt i regeringens inriktning i arbetet med Nato generellt och i Natos civila beredskapsarbete specifikt. MSB stod som arrangör.

Bli först med att kommentera!

MSB | 2023-11-22 | 18:01:51
Läs mer »        Kommentera »   
 

Spel som metod - ett sätt att stödja organisationers utveckling i beredskapssystemet

Spel som metod - ett sätt att stödja organisationers utveckling i beredskapssystemet är publicerad av MSB
Hos Trafikverkets verksamhetsområde Underhåll har man under året fått ytterligare ett verktyg för att bibehålla och öka sin förmågeutveckling inom krisberedskap och civilt försvar i den egna beredskapsorganisationen. Det har skett med stöd av MSB och spel som metod.

Bli först med att kommentera!

MSB | 2023-11-20 | 18:01:47
Läs mer »        Kommentera »   
 

Beredskapsveckan engagerade stora delar av landet

Beredskapsveckan engagerade stora delar av landet är publicerad av MSB
Beredskapsveckan 2023 kraftsamlade ett stort antal engagerade aktörer. Nära åtta av tio kommuner deltog och temat Öva! lockade många att öva den egna beredskapsorganisationen.

Bli först med att kommentera!

MSB | 2023-11-20 | 18:01:47
Läs mer »        Kommentera »   
 

Många ideella organisationer vill utbilda allmänheten inom totalförsvar

Många ideella organisationer vill utbilda allmänheten inom totalförsvar är publicerad av MSB
MSB fördelar medel som får sökas av ideella organisationer som är riksomfattande, bedrivs utan vinstsyfte och är demokratiskt uppbyggda. För 2024 har MSB fått in 29 ansökningar från 15 ideella organisationer motsvarande en total summa på drygt 53 miljoner kronor. Det finns 33 miljoner kronor att fördela.

Bli först med att kommentera!

MSB | 2023-11-15 | 18:01:28
Läs mer »        Kommentera »   
 

Planeringsinriktning för civil beredskap ? nytt stöd för att stärka beredskapssystemet

Planeringsinriktning för civil beredskap ?  nytt stöd för att stärka beredskapssystemet är publicerad av MSB
Sveriges civila beredskap behöver stärkas för att möta den breda och allvarliga hot- och riskbild som samhället står inför. MSB har därför tagit fram en planeringsinriktning som vänder sig främst till beredskapsmyndigheter.

Bli först med att kommentera!

MSB | 2023-11-14 | 18:01:30
Läs mer »        Kommentera »   
 

Säkrare tillsammans: Finland och Sverige

Säkrare tillsammans: Finland och Sverige är publicerad av MSB
Finland och Sverige arbetar tillsammans inom en rad områden för att bidra till ett säkrare samhälle. Mot bakgrund av det försämrade säkerhetsläget har samarbetet för att utveckla det civila försvaret ökat, men Finland och Sverige arbetar även sida vid sida för att stärka den gemensamma beredskapen inför och hantering av fredstida kriser.

Bli först med att kommentera!

MSB | 2023-11-13 | 18:01:34
Läs mer »        Kommentera »   
 

Ny föreskrift om hantering av brandfarliga vätskor

Ny föreskrift om hantering av brandfarliga vätskor är publicerad av MSB
Från 1 januari träder nya regler för hantering av brandfarliga vätskor i kraft. Dessa har varit efterlängtade under en längre tid då befintliga föreskrifter på området är ålderdomliga.

Bli först med att kommentera!

MSB | 2023-11-10 | 18:01:30
Läs mer »        Kommentera »   
 

Nya villkor för DMO-användning med ökat geografiskt täckningsområde

Nya villkor för DMO-användning med ökat geografiskt täckningsområde är publicerad av MSB
Användning av DMO-utrustning i Rakel med en antenn på 10 meter ovan mark, eller högre, omfattas av särskilda villkor. Om din aktör har denna typ av utrustning ska ni lämna in en ansökan till MSB.

Bli först med att kommentera!

MSB | 2023-11-09 | 18:01:25
Läs mer »        Kommentera »   
 

Brandförebyggande åtgärder i fokus när MSB tog emot delegation från Montenegro

Brandförebyggande åtgärder i fokus när MSB tog emot delegation från Montenegro är publicerad av MSB
I slutet av oktober tog MSB emot en delegation från Montenegro för att vidareutveckla samarbetet och visa upp god praxis kring brandförebyggande åtgärder.

Bli först med att kommentera!

MSB | 2023-11-07 | 18:01:45
Läs mer »        Kommentera »   
 

    Senaste kändisnytt
Kroppskamera har tagit steget in i fotbollen
Läs mer »
10 gamla låtar som fått nytt liv
Läs mer »
Instagram gör det möjligt att låsa inlägg bakom betalvägg
Läs mer »
Ett Star Wars-fan har klippt ner Obi-Wan Kenobi från serie till film
Läs mer »
 
    Händelser
04 december 06.46, Sammanfattning natt, Västerbottens län
Läs mer »
04 december 03.50, Brand, Östra göinge
Läs mer »
04 december 06.59, Sammanfattning natt, Västernorrlands län
Läs mer »
04 december 02.03, Brand, Mörbylånga
Läs mer »
    Motor
Utrymmet placerar bilen bland de bästa i klassen
Läs mer »
Att köra nya Kia känns amerikanskt och maffigt
Läs mer »
GM tillbaka till Europa - med Cadillac som elbil
Läs mer »
Mini-Volvo imponerar - premiumkänsla på vägen
Läs mer »
 
    Bostad
Linnéa Dickson skapar drömträdgårdar i nya SVT-programmet: ”Försöker se det med deras ögon”
Läs mer »
Recept: Saffransbullar med vit choklad
Läs mer »
Minska dina utgifter: Trebarnsfamiljens bästa spartips
Läs mer »
Stå upp för flickors rätt till ett värdigt liv - precis som Lucia gjorde 
Läs mer »
    Livsviktigt!
Idag öppnar ansökningsperioden för att söka statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor
Läs mer »
Ny vägledning för samhällsviktig verksamhet
Läs mer »
Årsuppföljningen LSO för år 2023 är utskickad
Läs mer »
Allt fler har brandskydd i hemmet
Läs mer »
    Nöjen
”De har alltid betraktat mig som en grobian”
Läs mer »
Hollywoodstjärnan kvaddade sin Ferrari
Läs mer »
Så många tittade på julkalenderpremiären
Läs mer »
”Det är inget lyxigt hus - är litet och mysigt”
Läs mer »
 
    Mat & Dryck
Smördegsinbakad fläskfilé med champinjoner - lyxig helgmat
Läs mer »
Inälvorna dansar nästan inte mer
Läs mer »
Hit med fattigmaten!
Läs mer »
Blötlagda tankar innan jag somnar
Läs mer »
    Livstil
Anna förstod inte varningsklockorna - till sist blev hon nästan döv
Läs mer »
Förkylningstider: Här är huskurerna som räddar dig i vinter
Läs mer »
Ge dig själv en bra start på dagen - och få starkare immunförsvar på köpet
Läs mer »
Christina Schollin lindrar sin artros med en app: "Blev mycket bättre på bara fyra månader"
Läs mer »
Hitta nyhet om:

Senaste sportnytt

Kävlinge skärper rekommendationerna inom hemtjänst - anställda ska bära munskydd
Läs mer »
Förkyld Sundling missar världscupen i Östersund
Läs mer »
Mamma till hämndattack mot flicka efter snöbollskastning - nu har polisen kopplats in
Läs mer »
Ny bilbesiktning öppnar utmed E65
Läs mer »

Senaste kommentarer

Anonym
Telia är värst
Läs mer »
Laleh
Dans på rosor =)
Läs mer »
Eva
>>> Sverige har bekræftet sin forfærdeli
Läs mer »
Anonym
SANNINGEN SVIDER!
Läs mer »
Anonym
Lägg ner NOBELFESTEN NU!
Läs mer »


  Debatt
Varför röstar S nej till kärnkraft?
Läs mer »
”Bedragarna täljer guld som tandläkare”
Läs mer »
Venezuela kan annektera delar av grannlandet Guyana
Läs mer »
Ryssland försökte sabotera Natoprocessen
Läs mer »
Northvolt får 8 miljarder i klimatbidrag från Tyskland
Läs mer »
Rekordfå våldsdåd i november
Läs mer »
Malmö NO-GO Zone - You are not safe in Malmö City
Malmö news in English about the murders and bombings that police and politicians can never stop!
Read more >

Kanske du nästa gång? - Tipsa polisen
Nyhetsbyran.se
i ny regi juni '19

Söker samarbets partners.

Maila till oss
gw |at| nyhetsbyran.se
  Ekonomi
Ringhals 4 i drift igen
Läs mer »
Han tar över som ny vd för Investor
Läs mer »
Regionens misstanke: Förvaltarens vänskapskorruption är grovt mutbrott
Läs mer »
"Förbättrade villkor för ISK - en nödvändig framtidssatsning"
Läs mer »
Intrum bekräftar samtal om försäljning av delar av sin portfölj
Läs mer »
Bitcoin har passerat 40 000 dollar för första gången i år
Läs mer »
  IT & Teknik
Kan Meta Quest 3 locka företagen att börja använda VR-headset?
Läs mer »
Forskare: Cloudflares ddos-skydd kan knäckas med hjälp av - Cloudflare
Läs mer »
Stopp för gratisätandet: äldre produktnycklar för Windows slutar ge tillgång till Windows 11
Läs mer »
Ansiktsigenkänning ersätter pass på Singapores flygplats
Läs mer »


Melody Rag
Melodiösa hårdrocksbandetPutins krig i Europa
Putins erövring av europa

Rekondprodukter
Care of Cars
Sveriges nya bilvårdskedja
Shoppa bilvårdsprodukter

Kunden har alltid fel hos Hornbach Malmö.
Se resension på Trustpilot

 
Bästa mobiltelefonerna just nu - här är våra   Kraftig vinstminskning för Peab   Tiotals fast i linbana i Ecuador - i timmar   Netflix serie skriver om filmhistorien   Sommarstuga totalförstörd i brand - kan   Supportergruppen: ”Vi är bättre än så”   30 november 16.29, Brand, Stockholm   Seger är ingen saga - den är finare än så   Carin Strömberg berättar om petningen i lands   Hybridbilen som laddar sig själv   Förra veckans framgångar för de mer mordlystn   Stjärnan: Därför har jag slutat sminka mig   Sprängladdning hittades vid grävarbete   Världsmästaren klar för vrakpris   Priserna stiger - ovanligt aktiv bostadsmarkn   Venezuela kan annektera delar av grannlandet   Barcelona kickade ut Espanyol från La Liga   Bing Chat har hemligt kändisläge   ARN-anmäldes 38 gånger för studentkryssningar   Minst 22 döda i explosion i Kuba: "En olycka"   03 augusti 16:56, Misshandel, Örebro   HiQ ska bygga smarta ljushus i Linköping   Skolanställd varnas för att ha kränkt medarbe   Luftigt och modernt - kika in i den arkitektp   Industrin oväntat optimistisk   Potter förlorade mot sitt gamla lag efter dub   Ägarbyte för äldre hus i Saxdalen   Sverigedemokraterna ligger stabilt i opinione   Stort slagsmål i Visby - ”två grupperingar”   Ett Star Wars-fan har klippt ner Obi-Wan Keno   48-åring ny ägare till stor villa i Stenstorp   Misstänkt serbisk mördare levde i 20 år i Sve   Fyrhjulingsolycka mellan Malung och Säle   Stor Barbie-feber på galapremiären   Retro: Här är alla Apples utgåvor av OS X gen   97 kvadratmeter stort hus i Jönköping sålt fö   Efter skyhöga elräkningen - det här talar för   Någon annan som sysslar med extremrullning   LIVE-TV 14.00: Flera myndigheter håller   Åtalas för 43 kilo cannabis   EU ökar Ukrainastödet efter amerikanska stopp   Affärsvärlden: Aktien som fortfarande är köpv   Klart: La Liga drar i gång den 11 juni   Väntad räntehöjning från Fed   Färggrann fisk infångad utanför Malmö   Köerna riskerar bli ännu längre när fler rese   Till minne: Margareta ”Git” Nilsson   Satsning på Kyrkbybadet ska locka fler besöka   Tindra om tuffa beskedet och duobråket i Idol   FIFA- ny strategi för damfotboll   35 nya dödsfall i covid-19     15 juli 01:24, Rån, Landskrona   Oppositionella dömda i Kambodja   BLM-demonstranter ”kidnappas” i Portland   Så blir midsommarvädret - regn på flera håll   Höllvikens nye VM-målvakt: ”Nu eller aldrig”   Medias hantering i samband med dom svenska ra   Hammarby bekräftar: Har nobbat bud på flera s   Undervattenskabel mellan Sverige och Estland  
Nyhetsbyran.se powered by Smart Servers Toronto CA. - Online Education RSS Projekt | Disclaimer - Klagomål - Info