Mobil version Nyhetsbyåns populäraste:
 

Ändra regler för svårt sjuka

( Allt om Inrikes )
Nyhetskälla: Barometern.se | 2011-02-01 | 09:48:47    
Hela artikeln om Ändra regler för svårt sjuka
 finns på Barometern.se

(...)

”Det finns människor som måste välja mellan att betala hyran eller fullfölja ordinerade cancerbehandlingar. Det är ett problem som borde beröra hela samhället.” I ett brev till socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) motiverar Marie Sundqvist, Ywonne Jacobsson och Monika König varför de vill se förändrade sjukförsäkringsregler. Öppet brev till socialförsäkringsminister Ulf Kristersson.

Vi glädjer oss åt Ditt beslut att se över regelverket kring sjukskrivning. Sedan begränsningsreglerna i sjukförsäkringen infördes har flera revisioner skett. Ingen ändring har dock berört de personer med allvarlig/livshotande sjukdom som får en långvarig behandling i syfte att bli botade.

Den medicinska veten skapen gör framsteg. Allt fler all varliga sjukdomar kan botas men kräver i många fall flera års behandling.
Om behandlingstiden inte överensstämmer med tidsintervallen i den så kallade rehabiliteringskedjan tvingas många avsluta sin behandling i förtid med ökad risk att återinsjukna och kanske avlida. Bland patienter med bröstcancer är det framför allt tre grupper som drabbas hårt av de nya reglerna i sjukförsäkringen: de som får biverkningar av sin behandling som är värre än genomsnittet, de som får psykiska biverkningar, och de som har sin arbetsförmåga nedsatt på grund av annan sjukdom redan när de får sin bröstcancerdiagnos.

Bröstcancer är oftast hormonkänslig och stimuleras att växa av kvinnans eget östrogen. Därför ordineras kvinnor som genomgått operation av bröstcancer en antiöstrogen behandling för att tillintetgöra eventuella kvarvarande tumörceller. Stora studier har visat att behandling under fem års tid minskar risken för återinsjuknande och spridning av cancern. Fler blir alltså botade och slipper dö i sjukdomen. Tyvärr får en mindre del av de kvinnor som behandlas påtagliga besvär från framför allt leder och senor. Detta normaliseras när behandlingen avslutas men kan medföra stora svårigheter att jobba heltid under behandlingstiden.

Ungefär var femte kvinna som behandlas behöver sjukskrivas på deltid under behandlingstiden. Ofta kan kvinnan arbeta deltid när arbetsgivaren anpassat arbetet och behöver bara sjukpenning till 25 procent.
Försäkringskassan godkänner inte att kvinnorna är sjuk skrivna på 25 procent under behandlingstiden. I stället ska de söka tjänstledigt från sitt ordinarie arbete för att gå på introduktionsprogram.
Marie Sundquist vittnar om den kränkning kvinnor upplever när de tvingas lämna sitt jobb de är delvis sjukskrivna från för att söka heltidsjobb på en arbetsmarknad där en majoritet av arbetsgivare inte vill anställa en långtidssjukskriven och allra minst en som fyllt 60 med begränsad arbetsförmåga. Upplevelse av stress och kränkning befrämjar inte tillfrisknande. Det förekommer att kvinnor som behandlas upphör att ta den ordinerade medicinen på grund av försäkringskassans vägran att bifalla sjukskrivning på deltid.

Den andra gruppen där tillämpningen av lagen behöver ses över är de patienter som drabbas av någon form av psykiskt lidande i samband med sin cancerdiagnos.
Monika König träffar ofta patienter under eller efter cancerbehandling som riskerar att utförsäkras eller redan har blivit uteslutna ur sjukförsäkringen. Det kan bero på att man redan före cancerdiagnosen varit sjukskriven helt eller delvis på grund av annan sjukdom, och därmed redan förbrukat sjukskrivningsdagar.

Mycket få människor kan leva utan inkomst. Därför försöker man jobba fast man ännu inte är frisk. Följden blir ofta en påtaglig försämring såväl fysiskt som psykiskt. Detta gör att återhämtningen tar ännu längre tid. Inte sällan utvecklas en sekundär depression, en försäkringskasseutlöst depression, som är svårare att behandla än vanliga depressioner. Den oro för ekonomin som uppstår när man plötsligt finner sig stå utan eller med avsevärt minskad inkomst, är högst reell och omöjlig att bortse från. Regelverket i sjukförsäkringen motverkar i dessa fall rehabilitering och återhämtning och försvårar därmed återgång i arbete. Detta leder till ökat lidande och ökade kostnader för samhället. Sjukförsäkringen har, i dessa fall, blivit kontraproduktiv.
Vad gäller just antiöstrogen behandling vid bröstcancer har en domstol nu glädjande nog avgjort det första målet i frågan till patientens fördel, och Socialstyrelsens beslutsstöd kommer att revideras och innehålla information om att arbetsförmågan kan nedsättas av behandlingen.

Men varje år kommer nya behandlingsmöjligheter inte bara för cancer utan för många andra allvarliga sjukdomar som medför att fler på sikt kan bli friska, arbeta och betala skatt.
Det är inte rimligt eller ens möjligt att beslutsstöden ska kunna förutse alla eventuella funktionsnedsättande effekter av de nya behandlingarna. Inte heller är det rimligt att en allt större del av domstolarnas tid ska gå åt till att utfärda prejudicerande domar för olika medicinska tillstånd.

Om inte ett funktionsnedsättande tillstånd finns nämnt i ett beslutsstöd eller det inte omfattas av en prejudicerande dom är det oftast inte möjligt för försäkringskassan att bevilja ersättning. När nu patienternas läkare inte längre ska uttala sig om arbetsförmågan kommer denna mekanism att förstärkas. Nedsatt arbetsförmåga av orsaker som inte finns nämnda i beslutsstöd eller domslut existerar de facto inte.

Den tredje gruppen utgörs av de patienter som har sin arbetsförmåga nedsatt av annan sjukdom redan när de får sin cancer diagnos.
Antingen har de varit sjukskrivna vid diagnostillfället, och har då många gånger inte tillräckligt många sjukpenningdagar kvar innan bröstcancerbehandlingen är avslutad.
Det faktum att de har en annan samtidig sjukdom som nedsätter arbetsförmågan gör ofta att det tar längre tid än vad som förutsätts i beslutsstödet för bröstcancer innan de återfår sin arbetsförmåga.
Det kan också vara så att de har flera diagnoser, varav en är bröstcancer, som var för sig inte motiverar sjukskrivning, men som sammantaget nedsätter arbetsförmågan i allra högsta grad. Denna samsjuklighet finns inte beskriven i beslutsstödet, vilket leder till att försäkringskassans handläggare inte kan ta hänsyn till det vid beslut om sjukpenning.

Konsekvenserna av förändringarna i sjukförsäkringen märks tydligt bland de organisationer som har till uppgift att stötta cancerpatienter ekonomiskt när detta behövs.
Varje vecka tar Cancerhjälpen emot mellan 30 och 40 ansökningar från personer som på grund av sin cancersjukdom hamnat i ekonomiska svårigheter. Många av de sökande lever på existensminimum men kan nästan aldrig få socialbidrag eftersom de äger tillgångar i form av en bostadsrätt, en villa eller en bil. Det förekommer att de väljer bort livsviktiga mediciner för att de inte har råd.
Det finns människor som måste välja mellan att betala hyran eller fullfölja ordinerade cancerbehandlingar. Det är ett problem som borde beröra hela samhället. Att den svenska socialförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp är något som det råder politisk enighet om. Ingen ska behöva oroa sig för ekonomi när man drabbas av cancer eller en annan allvarlig sjukdom.
Det är därför vår förhoppning att Du, Ulf Kristersson, i samband med översynen av sjukförsäkringsreglerna åtgärdar de problem som i dagsläget äventyrar dessa svårt sjukas hälsa såväl som ekonomi.
Marie Sundqvist
Ywonne Jacobsson
Monika König

(...)

 
 

Rättelse av kommentaren ovan. Jag är inte "anonym".

Lars Haglund

 
 

Det är en tröst att läkarkåren träder fram för att peka på de stora bristerna i den nya lagstiftningen och sättet att hantera svårt sjuka människor. Dock upplever jag en stor brist i det resonemang som nu lyfter fram många cancersjukas situation och utsatthet.

Just cancersjukdomar är något gemene man kan ta till sig och som även lagstiftarna kunnat vika sig för. Speciellt då de är av svårare art. Dock uppstår ett stort problem i och med detta fokus.

Som i andra samanhang där man för strålkastarljuset mot en specifik grupp, för man det samtidigt från övriga med samma eller liknande problematik avseende hur de behandlas av "samhället". Det sker en omedveten diskriminering av de många, många människor som kommit att lida svårt av de nya reglerna och bristen på både hänsyn och kunskap. Skulle det genom läkarnas reaktion ske en förändring, likt den i december 2009, kommer den snarast omfatta just cancerläkarnas patienter och då dem med de allra svåraste problemen.

Det vore naturligtvis önskvärt att läkare från alla områden instämde i en protest mot den inhumana politik som förs, istället för att som nu isolera problemet att handla om en specifik grupp av de många sjuka. Ska man strunta i de andra?

Jag upplever att detta med att isolera företeelser till att beröra "utvalda" grupper, är ett vanligt förekommande problem. Diskriminering är diskriminering, att inte kunna arbeta eller att ta skada av en påtvingad arbetslivsintroduktion efter att ha fråntagits sina försörjningsmöjligheer, är detsamma oavsett vilken sjukdom man lider av. På det här sättet rikskerar man snarast att ställa sjuka mot sjuka, vilket knappast är tanken bakom reaktionen.

I ett sådant här ärende borde problemet belysas i ett betydligt bredare spektrum. Det handlar om hur man behandlar människor, inte vilka som blir illa behandlade. Det är inte de sjuka som är problemet.

Anonym
Läs mer »

Källa: Barometern.se | 2011-02-01 | 09:48:47 | Dela på Twitter | Dela på facebook

PS! Du kan kommentera alla artiklar...  
Kommentera på facebook

Kommentera " Ändra regler för svårt sjuka "

 
Namn / Alias :


Försöker du lägga URL länkar försvinner inlägget automatiskt!


Lägg till relaterad klipp från Youtube
Skriv in koden efter ..v= ...
Exempel: https://www.youtube.com/watch?v=Yvn8v6zUqD0

Skriv in koden du ser i bilden
verification image, type it in the box


(OBS! Din IP reggas!)
Gå till nyhetskällans artikel »
    Senaste kändisnytt
Kändisar som gillar att spela om pengar
Läs mer »
Miley Cyrus attackerad av fan!
Läs mer »
Relationen mellan Bradley Cooper och Irina Shayk i kris efter succén!
Läs mer »
Bildspecial - World Premiere of Jonas Brothers CHASING HAPPINESS
Läs mer »
Shakira misstänkts för skattebrott!
Läs mer »
 
    Händelser
2017-11-10 07:38, Trafikolycka, vilt, Luleå
Läs mer »
2017-11-10 09:07, Rån, Höör
Läs mer »
2017-11-10 07:49, Trafikolycka, vilt, Åsele
Läs mer »
2017-11-10 08:57, Trafikhinder, Borlänge
Läs mer »
    Motor
Porsches nya Turbo - namnet leder till skratt
Läs mer »
Därför byter han från Volvo till Kia med sladd
Läs mer »
Dyrare med tjänstebil - men det finns kryphål
Läs mer »
Tesla Model 3 - en dröm till småbilspris
Läs mer »
 
    Bostad
Se upp med snöslungan
Läs mer »
Ägarlägenheter lockar få
Läs mer »
Från stadsliv till vild natur
Läs mer »
Rekordhöga bostadspriser
Läs mer »
    Mode & Design
Celine infriar förväntningarna
Läs mer »
Is från Jukkasjärvi ramar in Chanel
Läs mer »
Magiskt av McQueen
Läs mer »
Det vuxna modet vinner mark
Läs mer »
    Nöjen
Inwido minskar omsättningen och ökar vinsten
Läs mer »
Malmökrogen Rebell till salu - stänger nästa år
Läs mer »
”Hur skulle du se på att bli börs-vd? ”
Läs mer »
Holm hoppar av IOK: ”Förutsätts att alla är mutade”
Läs mer »
 
    Mat & Dryck
Läckert tilltugg: Appenzeller med fikonkompott
Läs mer »
Vem blir Årets Mat-Instagrammare 2019 - rösta här!
Läs mer »
Var med och rösta fram årets Mat-Instagrammare 2019 - de nominerade är-¦
Läs mer »
5 intressanta fakta om vaktelägg
Läs mer »
    Livstil
Tio gåvor till Alla hjärtans dag
Läs mer »
Så hittar vi kärleken på 10-talet
Läs mer »
Klänning från morgon till kväll
Läs mer »
Därför är mellis bästa målet - 9 goda mellanmål
Läs mer »
Hitta nyhet om:
REVULITION SOM KOMMER SPRIDAS I HELA EUROPA!!!

Senaste sportnytt

Dana White driver fortsatt UFC..
Läs mer »
Några av de bästa fotbollsspelen till mobil
Läs mer »
Första kvalomgången till EM är avklarad
Läs mer »
Allt du behöver veta om Fotbollsgalan
Läs mer »
"Vi ska köpa hästar för pengarna"
Läs mer »
Asllani och Jakobsson kan gå ut i ligastrejk
Läs mer »
Iran stängs av - kan missa OS i judo
Läs mer »
Schweiz bästa längdåkare lägger av
Läs mer »

Senaste kommentarer

Anonym
Bla bla og bla...
Läs mer »
H B, växjö
saw you on tv in a hospital while healin
Läs mer »
bulten
Om 70% av västvärlden börjar använda eld
Läs mer »
Anonym
Hellre promenerar jag 100km än att använ
Läs mer »
Tamas
Inkorrekt avstängning bunjacken äger
Läs mer »


  Debatt
Debattartikel i SvD om konsekvenserna av legalisering i USA - kàƒ¤llor?
Läs mer »
Sverige faller. Lövfen o Strandhäll lovade satsningar, nu sparkas vårdpersonal!!
Läs mer »
Man död i svår olycka – voltade med fyrhjuling Ljusdal 30/5-19
Läs mer »
Hur tjock olja kan man använda i en åkräsklippare 12 hp B&S 35 år gammal?
Läs mer »
Vad kostar det att ha bil?
Läs mer »
makullerad avstängd för Ohörsamhet
Läs mer »
Hjälp invandrarflickor!
Stöd åt Charlie Hebdo
  Ekonomi
Håkan Buskhe lämnar även Saabs styrelse
Läs mer »
SBAB: Bortse från Riksbanken - boräntorna förblir låga
Läs mer »
Teva rusade på Wall Street
Läs mer »
Höjda riktkurser för Atlas Copco efter rapporten
Läs mer »
Experterna oense om Ingves nästa drag
Läs mer »
07.30: Saab väntas höja omsättningen
Läs mer »
  IT & Teknik
Ny varningsoffensiv från Microsoft inför supportdöden för Windows 7
Läs mer »
League of Legends kommer till Android och IOS 2020
Läs mer »
Nya, snabbare Google Assistant pratar inledningsvis bara amerikansk engelska
Läs mer »
Här är världsledarnas egen Twitter-regelbok
Läs mer »


Profilkläder - Profilreklam
Riksleveranser av profilreklam och presentreklam


Tomtecupen Fotbollsturnering
Europas största inomhus turnering.


Malmö The Crime City
Gab.com/malmo

Familje Jurist i Malmö
Juristbyrån Oxhamre

2017-09-11 07:52, Trafikolycka, Lund   Svar till använaren biggestdickeu   Så byter du de oönskade julklapparna   ”Soffliggarfonden kan hamna på minus i år”   Hur kommer det sig att veganer ofta lider av   Snöskoter   Tjänstefel misstänks efter mord på Södermalm   En Boeing 737 landade i vattnet [Micron   Svärd hittat i sjö daterat till vendeltiden   Carin Hjulströms kritik mot SVT: ”Inte hört a   Sjöfarten har svårt att få tag på folk   Isabella ”Blondinbella” Löwengrip är singel i   Linnéas guldgruva: ”Priset får bestämma midda   Uppsalabo plågade ihjäl hundvalp med kniv och   Dödligt höghusras i Ryssland   Kim beredd på möte "när som helst"   Spelarbetyg: Chelsea - PAOK 4-0 (2-0)   Monsterstöt av svenskdoldis - längsta på 34 å   Storaffär i telekombranschen i USA   Stjärnans hån efter Jones jätteblunder   betoninG aV sista konsonanteN i orD - vaD är   Programledare i SVT chockade när forskare för   Säkerhetsexpertens thriller som ljudbok - hör   Peter Kadhammar: Ett blygsamt bidrag till att   Jakt på vinster   Tvätta en stor halvstyv och tjock ullmatta -   Musbron lyftes på plats   Umeå: Man onanerade utomhus - skyller på att   Två bilar i olycka på E22 utanför Lund   H65 Höör klart för SM-final - slog Lugi enkel   Buss och taxi kan ersätta Nextjetflygningar     Planet med Emiliano Sala hittat   Tripprapport DMT första gången   Efter första målet - nu kan Lindelöf prisas   Galen natt i NHL - målfester överallt   Lyse som kan sättas på/stängas av med fler än   Chelsea-anfallaren vägrar att byta klubb   Scott kritiseras för Super Bowl-show   Inbrottstjuv tog smycken   AIK:s Oscar Linnér: ”Jag vill ha en mjukglass   3d noob   Inga tåg mellan Borås och Göteborg   Storägare ökade i Swedbank   Ung duo åtalas för kursmanipulation   Bönder får sämre betalt för ekomjölken   Sydkoreanska Han Kang gästar Bokmässan   Kan skapa en jätteodling i Ryssland   Vändning för Husqvarna - höjer resultatet bet   2-METHYL-AP-237 Ny opioid   Minst fem döda i oväder i Italien   Sverige sprang sig till full pott   Ajax-lagkamraten berättar - så var det att de   Kabarégänget är uppståndet   Titta på bilderna - hjälp polisen hitta pedof   Hur kan inlägg obemärkt raderas av godtycklig   Mot alla odds - Devils till slutspel   Detaljspecifika frågor om en separation i Eng   Krönika: Det förlösande målet   Investmentbanken ratar Nordea  
Nyhetsbyran.se powered by Smart Servers Toronto CA. - Online Education RSS Projekt | Disclaimer - Klagomål - Info