Mobil version Nyhetsbyåns populäraste:
 

Ändra regler för svårt sjuka

( Allt om Inrikes )
Nyhetskälla: Barometern.se | 2011-02-01 | 09:48:47    
Hela artikeln om Ändra regler för svårt sjuka
 finns på Barometern.se

”Det finns människor som måste välja mellan att betala hyran eller fullfölja ordinerade cancerbehandlingar. Det är ett problem som borde beröra hela samhället.” I ett brev till socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) motiverar Marie Sundqvist, Ywonne Jacobsson och Monika König varför de vill se förändrade sjukförsäkringsregler. Öppet brev till socialförsäkringsminister Ulf Kristersson.

Vi glädjer oss åt Ditt beslut att se över regelverket kring sjukskrivning. Sedan begränsningsreglerna i sjukförsäkringen infördes har flera revisioner skett. Ingen ändring har dock berört de personer med allvarlig/livshotande sjukdom som får en långvarig behandling i syfte att bli botade.

Den medicinska veten skapen gör framsteg. Allt fler all varliga sjukdomar kan botas men kräver i många fall flera års behandling.
Om behandlingstiden inte överensstämmer med tidsintervallen i den så kallade rehabiliteringskedjan tvingas många avsluta sin behandling i förtid med ökad risk att återinsjukna och kanske avlida. Bland patienter med bröstcancer är det framför allt tre grupper som drabbas hårt av de nya reglerna i sjukförsäkringen: de som får biverkningar av sin behandling som är värre än genomsnittet, de som får psykiska biverkningar, och de som har sin arbetsförmåga nedsatt på grund av annan sjukdom redan när de får sin bröstcancerdiagnos.

Bröstcancer är oftast hormonkänslig och stimuleras att växa av kvinnans eget östrogen. Därför ordineras kvinnor som genomgått operation av bröstcancer en antiöstrogen behandling för att tillintetgöra eventuella kvarvarande tumörceller. Stora studier har visat att behandling under fem års tid minskar risken för återinsjuknande och spridning av cancern. Fler blir alltså botade och slipper dö i sjukdomen. Tyvärr får en mindre del av de kvinnor som behandlas påtagliga besvär från framför allt leder och senor. Detta normaliseras när behandlingen avslutas men kan medföra stora svårigheter att jobba heltid under behandlingstiden.

Ungefär var femte kvinna som behandlas behöver sjukskrivas på deltid under behandlingstiden. Ofta kan kvinnan arbeta deltid när arbetsgivaren anpassat arbetet och behöver bara sjukpenning till 25 procent.
Försäkringskassan godkänner inte att kvinnorna är sjuk skrivna på 25 procent under behandlingstiden. I stället ska de söka tjänstledigt från sitt ordinarie arbete för att gå på introduktionsprogram.
Marie Sundquist vittnar om den kränkning kvinnor upplever när de tvingas lämna sitt jobb de är delvis sjukskrivna från för att söka heltidsjobb på en arbetsmarknad där en majoritet av arbetsgivare inte vill anställa en långtidssjukskriven och allra minst en som fyllt 60 med begränsad arbetsförmåga. Upplevelse av stress och kränkning befrämjar inte tillfrisknande. Det förekommer att kvinnor som behandlas upphör att ta den ordinerade medicinen på grund av försäkringskassans vägran att bifalla sjukskrivning på deltid.

Den andra gruppen där tillämpningen av lagen behöver ses över är de patienter som drabbas av någon form av psykiskt lidande i samband med sin cancerdiagnos.
Monika König träffar ofta patienter under eller efter cancerbehandling som riskerar att utförsäkras eller redan har blivit uteslutna ur sjukförsäkringen. Det kan bero på att man redan före cancerdiagnosen varit sjukskriven helt eller delvis på grund av annan sjukdom, och därmed redan förbrukat sjukskrivningsdagar.

Mycket få människor kan leva utan inkomst. Därför försöker man jobba fast man ännu inte är frisk. Följden blir ofta en påtaglig försämring såväl fysiskt som psykiskt. Detta gör att återhämtningen tar ännu längre tid. Inte sällan utvecklas en sekundär depression, en försäkringskasseutlöst depression, som är svårare att behandla än vanliga depressioner. Den oro för ekonomin som uppstår när man plötsligt finner sig stå utan eller med avsevärt minskad inkomst, är högst reell och omöjlig att bortse från. Regelverket i sjukförsäkringen motverkar i dessa fall rehabilitering och återhämtning och försvårar därmed återgång i arbete. Detta leder till ökat lidande och ökade kostnader för samhället. Sjukförsäkringen har, i dessa fall, blivit kontraproduktiv.
Vad gäller just antiöstrogen behandling vid bröstcancer har en domstol nu glädjande nog avgjort det första målet i frågan till patientens fördel, och Socialstyrelsens beslutsstöd kommer att revideras och innehålla information om att arbetsförmågan kan nedsättas av behandlingen.

Men varje år kommer nya behandlingsmöjligheter inte bara för cancer utan för många andra allvarliga sjukdomar som medför att fler på sikt kan bli friska, arbeta och betala skatt.
Det är inte rimligt eller ens möjligt att beslutsstöden ska kunna förutse alla eventuella funktionsnedsättande effekter av de nya behandlingarna. Inte heller är det rimligt att en allt större del av domstolarnas tid ska gå åt till att utfärda prejudicerande domar för olika medicinska tillstånd.

Om inte ett funktionsnedsättande tillstånd finns nämnt i ett beslutsstöd eller det inte omfattas av en prejudicerande dom är det oftast inte möjligt för försäkringskassan att bevilja ersättning. När nu patienternas läkare inte längre ska uttala sig om arbetsförmågan kommer denna mekanism att förstärkas. Nedsatt arbetsförmåga av orsaker som inte finns nämnda i beslutsstöd eller domslut existerar de facto inte.

Den tredje gruppen utgörs av de patienter som har sin arbetsförmåga nedsatt av annan sjukdom redan när de får sin cancer diagnos.
Antingen har de varit sjukskrivna vid diagnostillfället, och har då många gånger inte tillräckligt många sjukpenningdagar kvar innan bröstcancerbehandlingen är avslutad.
Det faktum att de har en annan samtidig sjukdom som nedsätter arbetsförmågan gör ofta att det tar längre tid än vad som förutsätts i beslutsstödet för bröstcancer innan de återfår sin arbetsförmåga.
Det kan också vara så att de har flera diagnoser, varav en är bröstcancer, som var för sig inte motiverar sjukskrivning, men som sammantaget nedsätter arbetsförmågan i allra högsta grad. Denna samsjuklighet finns inte beskriven i beslutsstödet, vilket leder till att försäkringskassans handläggare inte kan ta hänsyn till det vid beslut om sjukpenning.

Konsekvenserna av förändringarna i sjukförsäkringen märks tydligt bland de organisationer som har till uppgift att stötta cancerpatienter ekonomiskt när detta behövs.
Varje vecka tar Cancerhjälpen emot mellan 30 och 40 ansökningar från personer som på grund av sin cancersjukdom hamnat i ekonomiska svårigheter. Många av de sökande lever på existensminimum men kan nästan aldrig få socialbidrag eftersom de äger tillgångar i form av en bostadsrätt, en villa eller en bil. Det förekommer att de väljer bort livsviktiga mediciner för att de inte har råd.
Det finns människor som måste välja mellan att betala hyran eller fullfölja ordinerade cancerbehandlingar. Det är ett problem som borde beröra hela samhället. Att den svenska socialförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp är något som det råder politisk enighet om. Ingen ska behöva oroa sig för ekonomi när man drabbas av cancer eller en annan allvarlig sjukdom.
Det är därför vår förhoppning att Du, Ulf Kristersson, i samband med översynen av sjukförsäkringsreglerna åtgärdar de problem som i dagsläget äventyrar dessa svårt sjukas hälsa såväl som ekonomi.
Marie Sundqvist
Ywonne Jacobsson
Monika König

 
 

Rättelse av kommentaren ovan. Jag är inte "anonym".

Lars Haglund

 
 

Det är en tröst att läkarkåren träder fram för att peka på de stora bristerna i den nya lagstiftningen och sättet att hantera svårt sjuka människor. Dock upplever jag en stor brist i det resonemang som nu lyfter fram många cancersjukas situation och utsatthet.

Just cancersjukdomar är något gemene man kan ta till sig och som även lagstiftarna kunnat vika sig för. Speciellt då de är av svårare art. Dock uppstår ett stort problem i och med detta fokus.

Som i andra samanhang där man för strålkastarljuset mot en specifik grupp, för man det samtidigt från övriga med samma eller liknande problematik avseende hur de behandlas av "samhället". Det sker en omedveten diskriminering av de många, många människor som kommit att lida svårt av de nya reglerna och bristen på både hänsyn och kunskap. Skulle det genom läkarnas reaktion ske en förändring, likt den i december 2009, kommer den snarast omfatta just cancerläkarnas patienter och då dem med de allra svåraste problemen.

Det vore naturligtvis önskvärt att läkare från alla områden instämde i en protest mot den inhumana politik som förs, istället för att som nu isolera problemet att handla om en specifik grupp av de många sjuka. Ska man strunta i de andra?

Jag upplever att detta med att isolera företeelser till att beröra "utvalda" grupper, är ett vanligt förekommande problem. Diskriminering är diskriminering, att inte kunna arbeta eller att ta skada av en påtvingad arbetslivsintroduktion efter att ha fråntagits sina försörjningsmöjligheer, är detsamma oavsett vilken sjukdom man lider av. På det här sättet rikskerar man snarast att ställa sjuka mot sjuka, vilket knappast är tanken bakom reaktionen.

I ett sådant här ärende borde problemet belysas i ett betydligt bredare spektrum. Det handlar om hur man behandlar människor, inte vilka som blir illa behandlade. Det är inte de sjuka som är problemet.

Anonym
Läs mer »

Källa: Barometern.se | 2011-02-01 | 09:48:47 | Dela på Twitter | Dela på facebook

PS! Du kan kommentera alla artiklar...  
Kommentera på facebook

Kommentera " Ändra regler för svårt sjuka "

 
Namn / Alias :


Försöker du lägga URL länkar försvinner inlägget automatiskt!


Lägg till relaterad klipp från Youtube
Skriv in koden efter ..v= ...
Exempel: https://www.youtube.com/watch?v=Yvn8v6zUqD0

Skriv in koden du ser i bilden
verification image, type it in the box


(OBS! Din IP reggas!)
Gå till nyhetskällans artikel »
    Senaste kändisnytt
Kändisar som gillar att spela om pengar
Läs mer »
Nya kulturminister gillar nålbindning, serietidningar - och Vinterstudion
Läs mer »
R Kelly förlorar sitt kontrakt!
Läs mer »
Arnold Scwarzeneggers son är en kopia av sin pappa!
Läs mer »
Bildspecial -Instagrambilder Vecka 3
Läs mer »
 
    Händelser
2017-11-10 07:38, Trafikolycka, vilt, Luleå
Läs mer »
2017-11-10 09:07, Rån, Höör
Läs mer »
2017-11-10 07:49, Trafikolycka, vilt, Åsele
Läs mer »
2017-11-10 08:57, Trafikhinder, Borlänge
Läs mer »
    Motor
Muskelbil med problem - svårt att locka köpare
Läs mer »
Ingen trafik - men 130 mil tog två dygn
Läs mer »
Snart kan du se på film, jobba och snarka i bilen
Läs mer »
Robotar i fabriken 1978 - ”hysteriskt originellt”
Läs mer »
 
    Bostad
Se upp med snöslungan
Läs mer »
Ägarlägenheter lockar få
Läs mer »
Från stadsliv till vild natur
Läs mer »
Rekordhöga bostadspriser
Läs mer »
    Mode & Design
Celine infriar förväntningarna
Läs mer »
Is från Jukkasjärvi ramar in Chanel
Läs mer »
Magiskt av McQueen
Läs mer »
Det vuxna modet vinner mark
Läs mer »
    Nöjen
Inget besked om OS-garanti från ny minister
Läs mer »
De små detaljerna i fokus inför VM
Läs mer »
Fortsatt spänt läge på Nordirland
Läs mer »
Fortsatt utredning av misstänkt Flatenmord
Läs mer »
 
    Mat & Dryck
7 saker att göra med övermogna bananer
Läs mer »
5 bästa vardagsrecepten på lax - redaktionens favoriter
Läs mer »
5 bästa vardagsrecepten på kyckling - redaktionens favoriter
Läs mer »
Trerättersmeny till nyårsafton - med oxfilé som huvudrätt
Läs mer »
    Livstil
Tio gåvor till Alla hjärtans dag
Läs mer »
Så hittar vi kärleken på 10-talet
Läs mer »
Klänning från morgon till kväll
Läs mer »
Därför är mellis bästa målet - 9 goda mellanmål
Läs mer »
Hitta nyhet om:
REVULITION SOM KOMMER SPRIDAS I HELA EUROPA!!!

Senaste sportnytt

Allt du behöver veta om Fotbollsgalan
Läs mer »
Kaxiga bilden - är redo för storloppet
Läs mer »
Officiellt: Efter rapporter om missnöje - Mislintat lämnar Arsenal
Läs mer »
Zachrisson: ”Sverige är storebror”
Läs mer »
Halfvarsson ännu inte kvitt förkylningen
Läs mer »

Senaste kommentarer

lurad
Det är en kopior tyvärr och inga äkta va
Läs mer »
Anonym
Bla bla og bla...
Läs mer »
Anonym
Bla bla og bla...
Läs mer »
Anonym
samma händer här i sverige, vakna förfan
Läs mer »
Anonym
Bla bla og bla...
Läs mer »


  Debatt
Lars Ohly och Robert Mathiasson
Läs mer »
Letar du efter lite skoj?
Läs mer »
Lägga ner svensk nationell politik till förmån för EU?
Läs mer »
En dagsfärsk berättelse om vår skola
Läs mer »
När ska Annie äta sin sko?
Läs mer »
Är denna uppställning vettig som pensionssparande?
Läs mer »
Hjälp invandrarflickor!
Stöd åt Charlie Hebdo
  Ekonomi
IMF sänker global BNP-prognos
Läs mer »
Höjd utdelning räcker inte när Kina och USA spökar
Läs mer »
Sandvik över förväntan - höjer utdelningen
Läs mer »
Det säger Sandvik om konjunkturen
Läs mer »
Tillväxtstakten avtar i Kina
Läs mer »
Stenbeck: Därför lämnar jag styrelsen
Läs mer »
  IT & Teknik
Whatsapp begränsas för att stoppa falska nyheter
Läs mer »
Googles lagring av platsdata granskas efter kritik
Läs mer »
E-piller på tarmresa följer din gasutveckling i realtid
Läs mer »
E-piller på tarmresa följer din gasutveckling i realtid
Läs mer »


Profilkläder - Profilreklam
Riksleveranser av profilreklam och presentreklam


Tomtecupen Fotbollsturnering
Europas största inomhus turnering.


Gå på Sport College i USA
SportCollege.se

Familje Jurist i Malmö
Juristbyrån Oxhamre

  Väljare säljer röster på Facebook   Inför Helenelund-Västerås Bandy   Öppet för svenskt prisregn på filmgala   Att få ett strykjärn på ryggen   Knattar avstängda efter fotbollsbråk   Storstryk för Geely i Hongkong - föll 8 proce   Ännu oklart kring Strandberg   Ingerö: S är de riktiga vinnarna på centersve   Dan Brännström, generalsekreterare, FAR   Jaktbrott - Utländsk medborgare sköt tamko, V   Nån som vet varför LA Times är spärrad från E   Lugn Ymer säkrade svenskt DC-playoff   Ja till köp av gårdshotell för 16,5 miljoner   2017-07-13 17:32, Trafikolycka, personskada,   Nord toppar om syd   Engmans återkomst   Dagens väder för Nordanstig   JUST NU: Pizzeria utryms efter brand   Vilka är de främsta egenskaperna hos en skick   200 kilo SD-material spårlöst försvunnet   Google på nordisk pc-offensiv: "en period med   Var Jesus kristen   Klasskillnad   Adams och Mayer i musikaliskt samarbete   Nasri bakom avgörandet - nollade Arsenal i d   Sex vanliga it-säkerhetsmyter som din vd gått   BK Häcken - Örebro SK 1-1: Spelarbetyg   Kan man kalla oss för vänner   Samuelsson bommade totalt - tappade 36 placer   USA och Mexiko närmar sig handelsavtal   Skjutvapen hittades vid nöjeslokal   En jobbig loop (cb)   Finns det hårddiskinspelare att köpa   Här är Razers första smartphone - Razer Phone   Livstidsavstängde ryssen: ”De är rädda för at   Hård kritik mot flygmyndigheter   Låt oss rusta upp förorterna   The Evil Within 2 - 2017   Dags för "Stycket" att glänsa i VM   Exanställd åtalas - raderade företags servrar   Börsintroduktionen som är ett ljus i invester   Starta företag. Steg för steg.   Vad ska man tänka på vid köp av extern hårddi   Grotescos musikal om Flyktingkrisen, en musik   Anmälan om misshandel   Tre släppta efter Londondåd   Oros anmälan   Tesla återkallar 14-‰000 bilar   Netbil.se Urholkad bilauktion - Ett skojeri   Färre svåra trafikolyckor under midsommar   Pussande insekt sprider parasitsjukdom runt j   Polisen misstänker överfallsmord i Ulricehamn   Världscupsäsongen över för Dahlström   radera   Bröllopstårtan för 600 000 kr så stor att den   U-20 CONCACAF: Mexiko 1-0 El Salvador - Mexik   Man skjuten i benet i Tensta, 2018-04-16   Babbeluringarna tar över...   Kor på flykt  
Copyright © Nyhetsbyran.se - Hosting sponsras av YPmedia.com - Online RSS Läsare Projekt | Disclaimer - Klagomål - Info