Mobil version Nyhetsbyåns populäraste:
 

Ändra regler för svårt sjuka

( Allt om Inrikes )
Nyhetskälla: Barometern.se | 2011-02-01 | 09:48:47    
Hela artikeln om Ändra regler för svårt sjuka
 finns på Barometern.se

”Det finns människor som måste välja mellan att betala hyran eller fullfölja ordinerade cancerbehandlingar. Det är ett problem som borde beröra hela samhället.” I ett brev till socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) motiverar Marie Sundqvist, Ywonne Jacobsson och Monika König varför de vill se förändrade sjukförsäkringsregler. Öppet brev till socialförsäkringsminister Ulf Kristersson.

Vi glädjer oss åt Ditt beslut att se över regelverket kring sjukskrivning. Sedan begränsningsreglerna i sjukförsäkringen infördes har flera revisioner skett. Ingen ändring har dock berört de personer med allvarlig/livshotande sjukdom som får en långvarig behandling i syfte att bli botade.

Den medicinska veten skapen gör framsteg. Allt fler all varliga sjukdomar kan botas men kräver i många fall flera års behandling.
Om behandlingstiden inte överensstämmer med tidsintervallen i den så kallade rehabiliteringskedjan tvingas många avsluta sin behandling i förtid med ökad risk att återinsjukna och kanske avlida. Bland patienter med bröstcancer är det framför allt tre grupper som drabbas hårt av de nya reglerna i sjukförsäkringen: de som får biverkningar av sin behandling som är värre än genomsnittet, de som får psykiska biverkningar, och de som har sin arbetsförmåga nedsatt på grund av annan sjukdom redan när de får sin bröstcancerdiagnos.

Bröstcancer är oftast hormonkänslig och stimuleras att växa av kvinnans eget östrogen. Därför ordineras kvinnor som genomgått operation av bröstcancer en antiöstrogen behandling för att tillintetgöra eventuella kvarvarande tumörceller. Stora studier har visat att behandling under fem års tid minskar risken för återinsjuknande och spridning av cancern. Fler blir alltså botade och slipper dö i sjukdomen. Tyvärr får en mindre del av de kvinnor som behandlas påtagliga besvär från framför allt leder och senor. Detta normaliseras när behandlingen avslutas men kan medföra stora svårigheter att jobba heltid under behandlingstiden.

Ungefär var femte kvinna som behandlas behöver sjukskrivas på deltid under behandlingstiden. Ofta kan kvinnan arbeta deltid när arbetsgivaren anpassat arbetet och behöver bara sjukpenning till 25 procent.
Försäkringskassan godkänner inte att kvinnorna är sjuk skrivna på 25 procent under behandlingstiden. I stället ska de söka tjänstledigt från sitt ordinarie arbete för att gå på introduktionsprogram.
Marie Sundquist vittnar om den kränkning kvinnor upplever när de tvingas lämna sitt jobb de är delvis sjukskrivna från för att söka heltidsjobb på en arbetsmarknad där en majoritet av arbetsgivare inte vill anställa en långtidssjukskriven och allra minst en som fyllt 60 med begränsad arbetsförmåga. Upplevelse av stress och kränkning befrämjar inte tillfrisknande. Det förekommer att kvinnor som behandlas upphör att ta den ordinerade medicinen på grund av försäkringskassans vägran att bifalla sjukskrivning på deltid.

Den andra gruppen där tillämpningen av lagen behöver ses över är de patienter som drabbas av någon form av psykiskt lidande i samband med sin cancerdiagnos.
Monika König träffar ofta patienter under eller efter cancerbehandling som riskerar att utförsäkras eller redan har blivit uteslutna ur sjukförsäkringen. Det kan bero på att man redan före cancerdiagnosen varit sjukskriven helt eller delvis på grund av annan sjukdom, och därmed redan förbrukat sjukskrivningsdagar.

Mycket få människor kan leva utan inkomst. Därför försöker man jobba fast man ännu inte är frisk. Följden blir ofta en påtaglig försämring såväl fysiskt som psykiskt. Detta gör att återhämtningen tar ännu längre tid. Inte sällan utvecklas en sekundär depression, en försäkringskasseutlöst depression, som är svårare att behandla än vanliga depressioner. Den oro för ekonomin som uppstår när man plötsligt finner sig stå utan eller med avsevärt minskad inkomst, är högst reell och omöjlig att bortse från. Regelverket i sjukförsäkringen motverkar i dessa fall rehabilitering och återhämtning och försvårar därmed återgång i arbete. Detta leder till ökat lidande och ökade kostnader för samhället. Sjukförsäkringen har, i dessa fall, blivit kontraproduktiv.
Vad gäller just antiöstrogen behandling vid bröstcancer har en domstol nu glädjande nog avgjort det första målet i frågan till patientens fördel, och Socialstyrelsens beslutsstöd kommer att revideras och innehålla information om att arbetsförmågan kan nedsättas av behandlingen.

Men varje år kommer nya behandlingsmöjligheter inte bara för cancer utan för många andra allvarliga sjukdomar som medför att fler på sikt kan bli friska, arbeta och betala skatt.
Det är inte rimligt eller ens möjligt att beslutsstöden ska kunna förutse alla eventuella funktionsnedsättande effekter av de nya behandlingarna. Inte heller är det rimligt att en allt större del av domstolarnas tid ska gå åt till att utfärda prejudicerande domar för olika medicinska tillstånd.

Om inte ett funktionsnedsättande tillstånd finns nämnt i ett beslutsstöd eller det inte omfattas av en prejudicerande dom är det oftast inte möjligt för försäkringskassan att bevilja ersättning. När nu patienternas läkare inte längre ska uttala sig om arbetsförmågan kommer denna mekanism att förstärkas. Nedsatt arbetsförmåga av orsaker som inte finns nämnda i beslutsstöd eller domslut existerar de facto inte.

Den tredje gruppen utgörs av de patienter som har sin arbetsförmåga nedsatt av annan sjukdom redan när de får sin cancer diagnos.
Antingen har de varit sjukskrivna vid diagnostillfället, och har då många gånger inte tillräckligt många sjukpenningdagar kvar innan bröstcancerbehandlingen är avslutad.
Det faktum att de har en annan samtidig sjukdom som nedsätter arbetsförmågan gör ofta att det tar längre tid än vad som förutsätts i beslutsstödet för bröstcancer innan de återfår sin arbetsförmåga.
Det kan också vara så att de har flera diagnoser, varav en är bröstcancer, som var för sig inte motiverar sjukskrivning, men som sammantaget nedsätter arbetsförmågan i allra högsta grad. Denna samsjuklighet finns inte beskriven i beslutsstödet, vilket leder till att försäkringskassans handläggare inte kan ta hänsyn till det vid beslut om sjukpenning.

Konsekvenserna av förändringarna i sjukförsäkringen märks tydligt bland de organisationer som har till uppgift att stötta cancerpatienter ekonomiskt när detta behövs.
Varje vecka tar Cancerhjälpen emot mellan 30 och 40 ansökningar från personer som på grund av sin cancersjukdom hamnat i ekonomiska svårigheter. Många av de sökande lever på existensminimum men kan nästan aldrig få socialbidrag eftersom de äger tillgångar i form av en bostadsrätt, en villa eller en bil. Det förekommer att de väljer bort livsviktiga mediciner för att de inte har råd.
Det finns människor som måste välja mellan att betala hyran eller fullfölja ordinerade cancerbehandlingar. Det är ett problem som borde beröra hela samhället. Att den svenska socialförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp är något som det råder politisk enighet om. Ingen ska behöva oroa sig för ekonomi när man drabbas av cancer eller en annan allvarlig sjukdom.
Det är därför vår förhoppning att Du, Ulf Kristersson, i samband med översynen av sjukförsäkringsreglerna åtgärdar de problem som i dagsläget äventyrar dessa svårt sjukas hälsa såväl som ekonomi.
Marie Sundqvist
Ywonne Jacobsson
Monika König

 
 

Rättelse av kommentaren ovan. Jag är inte "anonym".

Lars Haglund

 
 

Det är en tröst att läkarkåren träder fram för att peka på de stora bristerna i den nya lagstiftningen och sättet att hantera svårt sjuka människor. Dock upplever jag en stor brist i det resonemang som nu lyfter fram många cancersjukas situation och utsatthet.

Just cancersjukdomar är något gemene man kan ta till sig och som även lagstiftarna kunnat vika sig för. Speciellt då de är av svårare art. Dock uppstår ett stort problem i och med detta fokus.

Som i andra samanhang där man för strålkastarljuset mot en specifik grupp, för man det samtidigt från övriga med samma eller liknande problematik avseende hur de behandlas av "samhället". Det sker en omedveten diskriminering av de många, många människor som kommit att lida svårt av de nya reglerna och bristen på både hänsyn och kunskap. Skulle det genom läkarnas reaktion ske en förändring, likt den i december 2009, kommer den snarast omfatta just cancerläkarnas patienter och då dem med de allra svåraste problemen.

Det vore naturligtvis önskvärt att läkare från alla områden instämde i en protest mot den inhumana politik som förs, istället för att som nu isolera problemet att handla om en specifik grupp av de många sjuka. Ska man strunta i de andra?

Jag upplever att detta med att isolera företeelser till att beröra "utvalda" grupper, är ett vanligt förekommande problem. Diskriminering är diskriminering, att inte kunna arbeta eller att ta skada av en påtvingad arbetslivsintroduktion efter att ha fråntagits sina försörjningsmöjligheer, är detsamma oavsett vilken sjukdom man lider av. På det här sättet rikskerar man snarast att ställa sjuka mot sjuka, vilket knappast är tanken bakom reaktionen.

I ett sådant här ärende borde problemet belysas i ett betydligt bredare spektrum. Det handlar om hur man behandlar människor, inte vilka som blir illa behandlade. Det är inte de sjuka som är problemet.

Anonym
Läs mer »

Källa: Barometern.se | 2011-02-01 | 09:48:47 | Dela på Twitter | Dela på facebook

PS! Du kan kommentera alla artiklar...  
Kommentera på facebook

Kommentera " Ändra regler för svårt sjuka "

 
Namn / Alias :


Försöker du lägga URL länkar försvinner inlägget automatiskt!


Lägg till relaterad klipp från Youtube
Skriv in koden efter ..v= ...
Exempel: https://www.youtube.com/watch?v=Yvn8v6zUqD0

Skriv in koden du ser i bilden
verification image, type it in the box


(OBS! Din IP reggas!)
Gå till nyhetskällans artikel »
    Senaste kändisnytt
Kändisar som gillar att spela om pengar
Läs mer »
Bildspecial - Några favorit klänningarna från röda mattan
Läs mer »
Offset delar världens sötaste bild på Kulture!
Läs mer »
Se trailern till Stranger Things säsong 3 - till tonerna av Mötley Crüe och The Who
Läs mer »
Dagens bästa köp: Dinosaurietröja från Paul Smith
Läs mer »
 
    Händelser
2017-11-10 07:38, Trafikolycka, vilt, Luleå
Läs mer »
2017-11-10 09:07, Rån, Höör
Läs mer »
2017-11-10 07:49, Trafikolycka, vilt, Åsele
Läs mer »
2017-11-10 08:57, Trafikhinder, Borlänge
Läs mer »
    Motor
Minns du Saaben utan ratt - ersatt av joystick?
Läs mer »
Köpte kändisens jänkare - blev inte som tänkt
Läs mer »
Porscheättlingen Piëchs nya koncept - Mark Zero
Läs mer »
Bilen genom 100 år - intresset var obefintligt
Läs mer »
 
    Bostad
Se upp med snöslungan
Läs mer »
Ägarlägenheter lockar få
Läs mer »
Från stadsliv till vild natur
Läs mer »
Rekordhöga bostadspriser
Läs mer »
    Mode & Design
Celine infriar förväntningarna
Läs mer »
Is från Jukkasjärvi ramar in Chanel
Läs mer »
Magiskt av McQueen
Läs mer »
Det vuxna modet vinner mark
Läs mer »
    Nöjen
Risk för sjukdomar efter cyklonen
Läs mer »
Ayatollan: Iran står emot sanktioner
Läs mer »
Släckte anlagd brand i Folkparken
Läs mer »
Ruttes parti förlorar majoritet i senaten
Läs mer »
 
    Mat & Dryck
Fira St Patrick´s Day på söndag med två goda whiskeydrinkar
Läs mer »
Salladsguide: Så väljer du rätt sallad till olika typer av mat
Läs mer »
White Guide: Här är Sveriges bästa restauranger 2019
Läs mer »
GUIDE: Londons bästa matmarknader - det här får du inte missa
Läs mer »
    Livstil
Tio gåvor till Alla hjärtans dag
Läs mer »
Så hittar vi kärleken på 10-talet
Läs mer »
Klänning från morgon till kväll
Läs mer »
Därför är mellis bästa målet - 9 goda mellanmål
Läs mer »
Hitta nyhet om:
REVULITION SOM KOMMER SPRIDAS I HELA EUROPA!!!

Senaste sportnytt

Allt du behöver veta om Fotbollsgalan
Läs mer »
Janne Andersson: ”Vi får ändra strategi”
Läs mer »
Nya segrar för lag Hasselborg på VM
Läs mer »
Uppgifter: City nära ”den nya Ronaldo”
Läs mer »
Mourinho: ”Är en notorisk fuskare”
Läs mer »

Senaste kommentarer

Jenny B
Bosse wicksell eller hans alias slavpro
Läs mer »
Jenny B
Bosse wicksell eller hans alias slavpro
Läs mer »
Anonym
Faktum är att denna rutt är vanlig redan
Läs mer »
Anonym
Äntligen glada nyheter
Läs mer »
Anna
Ja vad bra, slipper vi ha svinen här hem
Läs mer »


  Debatt
Lån nu direkt! Kris
Läs mer »
Lucy in the Sky (2019)
Läs mer »
Vilket ladd är bäst på FS?
Läs mer »
Casta Twitch till TV i 900P - problem
Läs mer »
En fråga om biverkning
Läs mer »
Hur använder man "Sturm-Liouville"-operatorer när man löser PDE-ekvationer?
Läs mer »
SD2018
Nyhetsbyran.se
söker ny ägare!

Unikt SEO projekt

Maila till oss
staff |at| nyhetsbyran.se
  Ekonomi
Tre heta köptips
Läs mer »
Här är de svenska studenternas drömarbetsplatser
Läs mer »
Vidareutbildning viktigt i val av arbetsplats
Läs mer »
SD har svängt - nu vill majoritet sälja Telia
Läs mer »
Räntebesked bättrade humöret på Wall Street
Läs mer »
Fed: Inga räntehöjningar i 2019
Läs mer »
  IT & Teknik
Fler och fler drabbas av virus som stjäl porrloginer
Läs mer »
Fler och fler drabbas av virus som stjäl porrloginer
Läs mer »
Video med läckt Galaxy Fold visar tydlig skarv
Läs mer »
Video med läckt Galaxy Fold visar tydlig skarv
Läs mer »


Profilkläder - Profilreklam
Riksleveranser av profilreklam och presentreklam


Tomtecupen Fotbollsturnering
Europas största inomhus turnering.


Gå på Sport College i USA
SportCollege.se

Familje Jurist i Malmö
Juristbyrån Oxhamre

Brandattatentant emot Gävle Bocken.   Lund får tolv miljoner för att koppla upp els   Här pratar Blåvitts trotjänare japanska   Källor: Alliansen enig - agerar mot skattehöj   Katastrof slår till på Skånes konstförening   Mittenpolitikens död - de norska socialdemokr   Bamse förlorade tvist om sin dunderhounung   Jag vill ge er vad jag tror är en kristen kab   Efter succén med tyst afterwork vill de skapa   Snabbaste Intel Single Core Cpu och litet cha   Barclays: Net Ent ingen tillväxtsaga längre   Arbetsmarknadsprojektet "naturnära jobb" för   13 000 till Nittkvarn   FLASH:Nytt brexitbesked från May   Komma i kontakt med investerare - hur   Varför upprepar massmedia Fredrik Reinfeldts   Alltid Blåvitts Arenaspecial - Helsingborgs I   Stockholmslya för tiotusen - varnar för risk   Goldman Sachs väljer USA-aktier för försiktig   Långt ifrån jämställdhet i börsbolagen   Camp Brunost: Bildspecial - kyrkor   Stal datorer från Edsbyn arena - åtalas   Norge nära EM-fiasko under Sjögrens ledning   Söndagens höjdpunkter i Vinterstudion   Teknisk förvaltare: Rimlig lön inför nästa lö   Whey 80 eller 100- tänka på vikten.   Så blir   312. Marcelo Fernández Figueroa - "Vårtecken"   Två detaljer i bilden avslöjar kärlekskrisen   Mötande trafik i Brotunneln   Cykel eller moped - elsparkcykeln färdas i et   Krönika om grundsannolikhet + Alla analyser v   Allt fler Ystadsbor behöver försörjningsstöd   Barn drunknade på flykt från Burma   herregud 1/4 av alla hemlösa är kvinnor!!!!   Rosling på Obamas årliga boklista   Tung förlust mot Arsenal   Möller sköt segern till Skellefteå i förlängn   Fyrhjulingsolycka utanför Bräcke   Regn och rusk väntar till helgen   Södertäljefansens hyllning till skadade Tobia   TV: AFC med historisk seger - vinst mot Kalma   Bil mot fotgängare i brittisk stad   19.00: Följ och kommentera Dalkurd-MFF   Polisens dykare hittade kropp i Ljusnan   Två biljättar indragna i brottsutredning   Gyllene Tider och Linnea Henriksson gör VM-lå   Bakslaget: Latifi tvingas lämna återbud   2017-08-20 10:27, Brand, Umeå   Se upp: Nätfiskeattack vill att du skickar om   Terrorns tid är snart ute   Geflepodden #65 med Netan Sansara: ”I´m here   Stöld av pekdator ur bil   Börsrallyt över - kurser vänder ned   Thure Wickberg del 4 - Den första stora rival   Uppgifter: ”Svennis” hotad - därför tog han i   Erika spelade bort sonens pengar - nu varnar   Världscuppremiären ställs in: ”Dåligt väder”   60-årig Texaskvinna sköt ihjäl pistolbeväpnad   Att inte tala Direkt till underordnad, vid te  
Copyright © Nyhetsbyran.se - Hosting sponsras av YPmedia.com - Online RSS Läsare Projekt | Disclaimer - Klagomål - Info